Monthly Archives: June 2013

Obszary dla analizy smartfonowych kursów

Analizując wady smartfonów (https://pwszkalisz.wordpress.com/2012/11/20/15-smartfonowych-wad/) oraz ich szczególne zalety, można wyróżnić pięć istotnych obszarów, które należy uwzględniać przy projektowaniu kursów przyjaznych smartfonom. Są to:

  1. Środowisko małego ekranu o przekątnej 4″ – 5″.
  2. Ograniczenia interfejsu użytkownika do obsługi palcem, który jest mniej dokładny niż kursor myszy oraz uciążliwy przy wprowadzaniu tekstów.
  3. Specyficzny sposób korzystania, praktycznie przez całą dobę i w każdym miejscu.
  4. Dodatkowe możliwości, związane z wyposażeniem smartfonu w szereg urządzeń, czujników i moduł geolokalizacyjny.
  5. Przepaść między studentami i wykładowcami w umiejętnościach i wykorzystaniu smartfonów.

O szczegółowych uwagach dla autorów e-kursów przyjaznych dla smartfonów – w kolejnych postach.

Slajd13

Wrażliwość aktywności kursowych używanych w smartfonie

W osobistym smartfonowym środowisku edukacyjnym można korzystać z szeregu aktywności, jednakże niektóre z nich są bardziej wygodne i skuteczne, inne mniej. Na rysunku kolorem zielonym zaznaczono zalecane dla smartfonów aktywności a czerwonym te, których należy w e-kursie unikać. Użycie aktywności ujętych ramką w kolorze żółtym wymaga analizy (np. internetowe serwisy uczelniane powinny być przygotowane do użycia w urządzeniach mobilnych).

smartfon-ocena_aktywnosci

Źródło: Andrzej Syguła, Smartfony w edukacji – bliżej czy dalej? E-kursy przyjazne smartfonom,  materiały z XIII Konferencji “Uniwersytet Wirtualny – model, narzędzia, praktyka”, Warszawa 2013.