Monthly Archives: October 2014

Moodle Mobile Development Survey

Zachęcam do wypowiedzi w ankiecie dotyczącej rozwoju aplikacji mobilnej Moodle Mobile dla najpopularniejszej platformy edukacyjnej Moodle. Można to zrobić do 3 listopada 2014.

https://docs.google.com/forms/d/1-oT-iokdFBTWjSovCybr0v9jabfO3WPnPBBbSkdN40U/viewform

B0_mn_jCAAA0xCd.png large

Nowe badanie mobilności studentów

Ponowiłem badanie studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych w obszarze wykorzystania przez nich technologii mobilnych. Przedstawiam bardzo ważne porównanie z ankietą sprzed dwóch lat. Czterokrotnie zwiększyła się liczba studentów posiadających urządzenia przenośne. Zbliża się chwila, gdy kursy mobilne będą mogły być dostępne dla wszystkich studentów.

mPWSZ2014

Legenda: EKON – studenci kierunków ekonomicznych, MED – studenci kierunków medycznych, TECH – studenci kierunków technicznych, INF – studenci informatyki, S+T – smartfony i tablety.

Prezentacja z V MoodleMoot

Pokaz slajdów z prezentacji wygłoszonej podczas V MoodleMoot w Częstochowie. Od kwietnia 2014 pojawiły się nowe wersje zarówno platformy Moodle (2.7.2), jak też aplikacji Moodle Mobile (1.7).