Category Archives: aplikacje

O co rozszerzyć aplikację Moodle Mobile?

Przy okazji pozdrowień dla uczestników VIII Konferencji Naukowej Polski MoodleMoot2017 kilka słów na temat możliwych nowych funkcjonalności aplikacji natywnej dla platformy Moodle.

Wakacje, edukacja i smartfony

Wakacje to czas wsłuchiwania się w szum morskich fal, podziwiania pejzaży górskich, zwiedzania zabytków i oglądania cudów przyrody, przede wszystkim to czas relaksu. Ale są również chwile, w których w sposób nieformalny zdobywamy wiedzę i umiejętności. A zatem może warto zastanowić się kiedy podejmujemy wysiłek uczenia się?

Bob Mosher i Conrad Gottfredson* definiują pięć takich momentów:

  1. Podczas uczenia się po raz pierwszy.
  2. Przy pogłębianiu (poszerzaniu) wiedzy.
  3. Przypominając sobie wiedzę lub próbując ją zastosować.
  4. Gdy mają miejsce zmiany.
  5. Kiedy trzeba rozwiązać problemy.

Dwa pierwsze przypadki dotyczą przede wszystkim uczenia się formalnego, kolejne – nieformalnego (w przypadku pracy zawodowej uczenie się nieformalne stanowi 95%).

W kontekście wykorzystania smartfonów w edukacji szczególnie przypadki uczenia się nieformalnego mogą mieć szersze zastosowanie. A zatem warto dostrzec aplikacje smartfonowe, które podczas wakacyjnego odpoczynku staną się nam przydatne – być może znajdziemy dla nich zastosowanie w procesie edukacyjnym w nowym roku nauki?

Dla inspiracji można skorzystać podczas wakacyjnych wojaży z aplikacji smartfonowej Google Goggles. Rozpoznaje ona na podstawie wykonanego telefonem  zdjęcia obrazy, rzeźby, budynki, książki, kody kreskowe, kody QR i dostarcza informacji na ich temat.  Oprócz rozpoznawania obrazów interesujące mogą być aplikacje z tzw. poszerzonej rzeczywistości (np. Gniezno 3D) oraz aplikacje wykorzystujące zainstalowane w smartfonach sensory (np. Metal Detector).

gogle

(*) Mosher & C. Gottfredson. (2011) Innovative Performance Support: Strategies and Practices for Learning in the Workflow. MacGraw-Hill Companies.

Smartfonówka – pomysł na nowy rok nauki

Wprawdzie obecny czas sprzyja bardziej surfowaniu po wodzie niż po Sieci i korzystaniu z portali turystycznych niż edukacyjnych, warto rozważyć podczas wakacji pomysł na smartfonówki w nowym roku nauki.

Pojawiła się długo oczekiwana przeze mnie funkcjonalność quizu w aplikacji natywnej Moodle Mobile. Pierwsze testy potwierdzają, że może to być ciekawe rozwiązanie do szybkiego testowania wiedzy uczniów i studentów (np. wejściówki na laboratorium).

Może więc  słowa nauczyciela: “wyjmujemy karteczki – będzie kartkówka” zastąpi wyrażenie: “wyjmujemy smartfony – będzie smartfonówka”?

Test (aktywność quiz) przygotowywany jest przez nauczyciela na portalu edukacyjnym z włączoną funkcją dostępności dla urządzeń mobilnych z użyciem technologii web services (https://pwszkalisz.wordpress.com/2014/03/20/dwa-kroki-do-mobilnej-wersji-platformy-moodle/). Wykorzystać można dostępne typy pytań oraz możliwości ustawień parametrów quizu. Na dołączonych obrazkach pokazany został przykładowy test w ramach kursu Programowanie Urządzeń Przenośnych na platformie mPWSZ.

#smartfonówka #moodle #moodlemobile #mobile

quiz-mmMoodleMobile

 

 

 

Kilka prezentacji 2013-2015

Zamieściłem w serwisie Slideshare kilka prezentacji przedstawianych na konferencjach e-learningowych, poświęconych mobilnemu uczeniu się i wykorzystaniu smartfonów w edukacji. Prezentują one przemyślenia dotyczących kursów mobilnych prowadzonych na platformie Moodle.

http://www.slideshare.net/asygula/presentations

Moje podejście do m-learningu ewoluuje w miarę zdobywania kolejnych doświadczeń w prowadzeniu m-kursów. O tym postaram się szczegółowiej opowiedzieć podczas konferencji VII Polski MoodleMoot.

http://moodlemoot.pl/

prezentacje

Czy warto aktualizować platformę Moodle?

Z punktu widzenia zastosowania w procesie edukacyjnym urządzeń mobilnych – TRZEBA! Kolejne wersje przynoszą nowe funkcjonalności, a także poprawki, które działają w wyższych wersjach. W niektórych sytuacjach można rozważyć możliwość prowadzenia dwóch instancji platformy Moodle: jednej “stabilnej” aktualizowanej raz na semestr lub rok i drugiej dla zastosowań w kursach mobilnych – często zmienianej poprzez wgrywanie nowych wersji.

moodlemobile_features

W sklepie Google Play pobierający nową wersję aplikacji Moodle Mobile spotkają informację o nowościach następującej treści:

Nowości

New features:
External tool – users can access LTI-compliant learning resources via the app
Survey – users can now take surveys
Note: Both features require Moodle 3.0 or the Moodle Mobile Additional features plugin.
Improvements:
Improved internet connection availability checking
Fixes:
Formatting of titles

Moodle Mobile 2.0 (MM2)

Wakacje, wakacje, a tu warto odnotować duże zmiany w Moodle Mobile. Pojawiła się wersja MM2, która jest aplikacją HTML5 wykorzystującą framework Ionic (http://ionicframework.com/getting-started/). Wcześniejsze wersje Moodle Mobile (MM1) używały jQuery i Backbone. Co istotne, wtyczki dla MM1 nie będą działać w MM2. Szerzej na stronie producenta (https://docs.moodle.org/dev/Moodle_Mobile).

Dołączam obrazki nowej aplikacji z mojego Samsung Galaxy S5 z Android 5.0.

1 2

3 4

I jeszcze jedno: nowy MM2 posiada już polską wersję językową!

Closer to Augmented Reality…

Smartphones in education – 3D (part 1 – VR)

With the smartphone and the construction of cardboard, you can build a simple viewer for virtual reality (VR).

how-it-works_2x

https://www.google.com/get/cardboard/

buildit-cardboard-parts

Now you can display educational 3D video (side-by-side) , for example …

https://www.youtube.com/watch?v=rI1ixuYEgM4

… or you can use mobile apps for example …

http://www.vrizzmo.com/aplikacje

 

New feature Conditional activities

With this plugin you can choose if an activity, resource or a complete section is (or is not) visible for users accessing the course via the Moodle Mobile app.

(https://docs.moodle.org/28/en/Moodle_Mobile_availability_plugin)

(https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=279163)

avail2

availability01

avail3

Tworzenie własnych wersji aplikacji Moodle Mobile

Juan Leyva i Daniel Palou w swojej prezentacji przedstawiają sposób kastomizacji aplikacji natywnej Moodle Mobile poprzez:

  • zmianę nazwy, logo, tematu, ekranu startowego,
  • dodawanie dodatkowych możliwości i statycznych stron,
  • usuwanie lub zmianę istniejących możliwości aplikacji,
  • zmiany w tłumaczeniu,
  • użycie własnych komunikatów.

http://www.slideshare.net/juanleyva/creating-a-custom-moodle-mobile-app-moodle-moot-spain-2014

Przy okazji warto zajrzeć do poprawek i nowych funkcjonalności w wersji 1.9 Moodle Mobile.

10155713_10152923183504108_6551505056116030022_n

https://docs.moodle.org/dev/Moodle_Mobile_Release_Notes#Moodle_Mobile_1.9