Category Archives: badania

Komunikacja internetowa – paliwo dla m-learningu?

Poniższe zdjęcie zrobiłem przed inauguracją roku akademickiego w naszej uczelni. Sytuacja potwierdza “silne związki między rozpowszechnieniem komunikacji mobilnej a tworzeniem się nowej kultury młodzieżowej, transformacją języka, przemianami kulturowymi w dziedzinie organizacji czasu i przestrzeni, zarówno przez jednostki, jak i zespoły ludzkie” /Lechosław Hojnacki/.

2

O wpływie komunikacji internetowej na mobilną edukację opowiem podczas Trzeciej Międzynarodowej Konferencji CYFRYZACJA EDUKACJI NA UCZELNIACH PRZYRODNICZYCH, organizowanej wspólnie przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy Ukrainy w Kijowie.

Poniżej zamieszczam prezentację z tej konferencji.

 

Wakacje, edukacja i smartfony

Wakacje to czas wsłuchiwania się w szum morskich fal, podziwiania pejzaży górskich, zwiedzania zabytków i oglądania cudów przyrody, przede wszystkim to czas relaksu. Ale są również chwile, w których w sposób nieformalny zdobywamy wiedzę i umiejętności. A zatem może warto zastanowić się kiedy podejmujemy wysiłek uczenia się?

Bob Mosher i Conrad Gottfredson* definiują pięć takich momentów:

  1. Podczas uczenia się po raz pierwszy.
  2. Przy pogłębianiu (poszerzaniu) wiedzy.
  3. Przypominając sobie wiedzę lub próbując ją zastosować.
  4. Gdy mają miejsce zmiany.
  5. Kiedy trzeba rozwiązać problemy.

Dwa pierwsze przypadki dotyczą przede wszystkim uczenia się formalnego, kolejne – nieformalnego (w przypadku pracy zawodowej uczenie się nieformalne stanowi 95%).

W kontekście wykorzystania smartfonów w edukacji szczególnie przypadki uczenia się nieformalnego mogą mieć szersze zastosowanie. A zatem warto dostrzec aplikacje smartfonowe, które podczas wakacyjnego odpoczynku staną się nam przydatne – być może znajdziemy dla nich zastosowanie w procesie edukacyjnym w nowym roku nauki?

Dla inspiracji można skorzystać podczas wakacyjnych wojaży z aplikacji smartfonowej Google Goggles. Rozpoznaje ona na podstawie wykonanego telefonem  zdjęcia obrazy, rzeźby, budynki, książki, kody kreskowe, kody QR i dostarcza informacji na ich temat.  Oprócz rozpoznawania obrazów interesujące mogą być aplikacje z tzw. poszerzonej rzeczywistości (np. Gniezno 3D) oraz aplikacje wykorzystujące zainstalowane w smartfonach sensory (np. Metal Detector).

gogle

(*) Mosher & C. Gottfredson. (2011) Innovative Performance Support: Strategies and Practices for Learning in the Workflow. MacGraw-Hill Companies.

This will change the world

For the first time ever, Microsoft HoloLens seamlessly blends high-definition holograms with your real world. Holograms will improve the way you do things every day, and enable you to do things you’ve never done before… also in education.

Prezentacja Przepis na m-learning

Przedstawiam prezentację wygłoszoną w ramach sesji Famelab podczas Kongresu Rozwoju Edukacji, który odbył się 13 listopada 2014 w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Przepis na m-learning

W latach 2012 – 2014 wyposażenie studentów pierwszego roku studiów PWSZ w Kaliszu w urządzenia przenośne (smartfon, tablet) wzrosło czterokrotnie i wynosi obecnie ponad 80%. To przybliża czas, gdy nauczyciel akademicki będzie mógł – bez obaw o wykluczenie studentów – włączać m-learning do swojego procesu edukacyjnego.

Podczas najbliższego Kongresu Rozwoju Edukacji (http://www.kre.edu.pl/) w sesji Famelab postaram się zaprezentować sposób realizacji mobile learning w uczelni.

przepis1

Nowe badanie mobilności studentów

Ponowiłem badanie studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych w obszarze wykorzystania przez nich technologii mobilnych. Przedstawiam bardzo ważne porównanie z ankietą sprzed dwóch lat. Czterokrotnie zwiększyła się liczba studentów posiadających urządzenia przenośne. Zbliża się chwila, gdy kursy mobilne będą mogły być dostępne dla wszystkich studentów.

mPWSZ2014

Legenda: EKON – studenci kierunków ekonomicznych, MED – studenci kierunków medycznych, TECH – studenci kierunków technicznych, INF – studenci informatyki, S+T – smartfony i tablety.

Efektywne użycie technologii

Jak efektywnie stosować technologie w edukacji? Bates i Poole zaproponowali model, który uwzględnia 8 kryteriów. Warto w swoich projektach prześledzić poniższe aspekty.

Slajd24

Projektowanie m-kursów

Projektując m-kursy warto rozważyć 10 wymiarów w obszarze mobilnego wszechobecnego uczenia się, opisanych przez Wong i Looi.

Slajd21

Slajd22

Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni – nadchodzi m-learning

Zapraszam na XIV Konferencję “Uniwersytet Wirtualny – model, narzędzia, praktyka” http://vu2014.sggw.pl/ i referat omawiający zmiany konieczne do wprowadzenia w uczelnianych strategiach edukacyjnych w związku ze wzrostem popularności urządzeń mobilnych.

Uczelnie powinny przebudować swoje metodyki e-learningowe, opracować zasady tworzenia i prowadzenia m-kursów oraz uwzględnić urządzenia przenośne w swoich politykach organizacyjnych.

Autor przedstawia własne doświadczenia z realizacji uczelnianego projektu mPWSZ (mobilna Przestrzeń Wiedzy Studentów Zdalnych).

pierwszyslajd

 

Rady dla twórców e-kursów przyjaznych dla smartfonów: (4) Dodatkowe możliwości

Smartfon pozwala uruchomić szereg aplikacji edukacyjnych. Szczególną grupą są aplikacje wykorzystujące możliwości geolokalizacyjne smartfonów, np. Moje trasy do wykorzystania w nauce geografii, Google Sky Map, NASA – w obszarze astronomii, Wikitude Drive, Google Goggles – prezentujące rzeczywistość poszerzoną.

Do nauki przydatne są aplikacje pomiarowe korzystające z sensorów umieszczonych w smartfonie, np. dalmierz, barometr, miernik dźwięku, wibrometr, kompas, światłomierz, poziomica, sonar, miernik ciśnienia krwi.

Oznakowanie w laboratorium miejsc w kody dwuwymiarowe QR (Quick Response) pozwala studentom po zeskanowaniu za pomocą smartfonu przekierować do miejsca, w którym student może przeczytać instrukcję, e-book, wyświetlić film, prezentację lub uruchomić podcast.

Slajd17