Category Archives: prezentacje

Komunikacja internetowa – paliwo dla m-learningu?

Poniższe zdjęcie zrobiłem przed inauguracją roku akademickiego w naszej uczelni. Sytuacja potwierdza “silne związki między rozpowszechnieniem komunikacji mobilnej a tworzeniem się nowej kultury młodzieżowej, transformacją języka, przemianami kulturowymi w dziedzinie organizacji czasu i przestrzeni, zarówno przez jednostki, jak i zespoły ludzkie” /Lechosław Hojnacki/.

2

O wpływie komunikacji internetowej na mobilną edukację opowiem podczas Trzeciej Międzynarodowej Konferencji CYFRYZACJA EDUKACJI NA UCZELNIACH PRZYRODNICZYCH, organizowanej wspólnie przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy Ukrainy w Kijowie.

Poniżej zamieszczam prezentację z tej konferencji.

 

Advertisements

Kilka prezentacji 2013-2015

Zamieściłem w serwisie Slideshare kilka prezentacji przedstawianych na konferencjach e-learningowych, poświęconych mobilnemu uczeniu się i wykorzystaniu smartfonów w edukacji. Prezentują one przemyślenia dotyczących kursów mobilnych prowadzonych na platformie Moodle.

http://www.slideshare.net/asygula/presentations

Moje podejście do m-learningu ewoluuje w miarę zdobywania kolejnych doświadczeń w prowadzeniu m-kursów. O tym postaram się szczegółowiej opowiedzieć podczas konferencji VII Polski MoodleMoot.

http://moodlemoot.pl/

prezentacje

Życzenia na Święta Bożego Narodzenia 2015

Closer to Augmented Reality…

Homo Smartfonicus

Slide from presentation of Szymon Niemczura shows the behavior of today’s youth. The question: How to use smartphones in education? – is still valid!

http://2015.mobiletrends.pl/media/prezentacje/Mobile%20Trends%202015,%20Szymon%20Niemczura.pdf z_prezentacji

Connection of real and virtual world is possible by using for example qr codes or system of beacons. Beacons are small devices which use bluetooth to transmit unique identifier. Applications can define location and context and move these information to virtual world. For example, students get additional information about painting in museum (video, audio, text).

Przepis na m-learning

W latach 2012 – 2014 wyposażenie studentów pierwszego roku studiów PWSZ w Kaliszu w urządzenia przenośne (smartfon, tablet) wzrosło czterokrotnie i wynosi obecnie ponad 80%. To przybliża czas, gdy nauczyciel akademicki będzie mógł – bez obaw o wykluczenie studentów – włączać m-learning do swojego procesu edukacyjnego.

Podczas najbliższego Kongresu Rozwoju Edukacji (http://www.kre.edu.pl/) w sesji Famelab postaram się zaprezentować sposób realizacji mobile learning w uczelni.

przepis1

Prezentacja z V MoodleMoot

Pokaz slajdów z prezentacji wygłoszonej podczas V MoodleMoot w Częstochowie. Od kwietnia 2014 pojawiły się nowe wersje zarówno platformy Moodle (2.7.2), jak też aplikacji Moodle Mobile (1.7).